Pri každom z hotových mydiel sa nachádza jeho jedinečný kód.

Tento kód označuje, kedy bolo mydlo vyrobené a nie je zameniteľné s iným mydlom.

__________________________

Vysvetlenie kódovania mydiel

121714
12 - 17 - 14

12 = označenie mesiaca, 17 = rok (2017), 14 = poradie mydla

pričom poradie mydla je absolútne, t.z. nie v danom roku ale celkovo.

Čiže mydlo s takýmto kódom bolo vyrobené v decembri 2017

a je 14.-te v poradí z celkového počtu vyrobených mydiel od začiatku

po posledne vyrobené mydlo za všetky roky.

__________________________