aktuálne vyrábané mydlá sú zatiaľ zverejňované v rubrike

:: môžete si pozrieť aj archív mydiel vyrobených v 1. edícii :: 

(1. edícia :: 2017 - 2020)